Tulpen planten

Plaatsen van stelcon platen voor een verharde weg bij Zaandam

Uitdiepen van een vijver met behulp van een schuifbaggerboot in Obdam

Slootonderhoud

Het jaarlijkse slootonderhoud in de omgeving van Obdam