VCA** gecertificeerd

Blankendaal Service en Loonbedrijf Blankendaal zijn beiden VCA** gecertificeerd. Dit staat voor Veiligheid, Gezond en Milieu Checklist Aannemers. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Met dit certificaat tonen wij aan dat we voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van het certificaat VCA-Basis.

VCA** gecertificeerd

Blankendaal Service en Loonbedrijf Blankendaal zijn beiden VCA** gecertificeerd. Dit staat voor Veiligheid, Gezond en Milieu Checklist Aannemers. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Met dit certificaat tonen wij aan dat we voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van het certificaat VCA-Basis.

ISO 9001:2008 gecertificeerd

Blankendaal Service en Loonbedrijf Blankendaal zijn beiden in het bezit van het ISO 9001:2008 certificaat. ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Gedragscode Flora en Fauna

Blankendaal Obdam beschikt over gecertificeerde medewerkers Flora en Fauna, niveau 1 (meewerkend voorman), niveau 2 (opzichter/ uitvoerder) en niveau 3 (werkvoorbereider/ bedrijfsleider)

VKL gecertificeerd

Loonbedrijf Blankendaal is VKL gecertificeerd. Dit staat voor VoedselKwaliteit Loonwerk en is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. Het doel van de norm is het waarborgen van de voedselkwaliteit door te voorkomen dat activiteiten die loonbedrijven uitvoeren schade brengen aan de gewassen. Het certificaat dekt alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen uit EurepGap.

Spuitlicentie

Blankendaal Obdam beschikt over gecertificeerde medewerkers uitvoering gewasbescherming en bedrijfsvoering gewasbescherming (Vakbekwaamheidsbewijs), in de volksmond ook wel ‘spuitlicentie’.

Erkend Leerbedrijf

Blankendaal is een erkend leerbedrijf bij Fundeon, Aequor en Kenteq, voor diverse opleidingen die zijn aangesloten bij deze kenniscentra. WIj beschikken over een leermeester Loonwerk en een leermeester Straatwerk.