Plaatsing van een beschoeiing naast een paarden stal