Watergang graven
Watergang graven en beschoeiing
diepriool aanleg Alkmaar

Aanleg van een diepriool voor het bouwrijp maken van een deel van het fabrieksterrein Boekelermeer in Alkmaar

Aanleg nieuw talud en schelpenpad na renovatie van de watervijzel van de molen.