Aanleg riolering
Watergang graven
Kilveren zandbed voor straatwerk
Watergang graven en beschoeiing
Straatwerk Obdam
Machinaal straten
diepriool aanleg Alkmaar

Aanleg van een diepriool voor het bouwrijp maken van een deel van het fabrieksterrein Boekelermeer in Alkmaar

Grondverzet aan die Spierdammer dijk

Machinaal bestraten Purmerend
Nieuwbouwplan Alkmaar woonrijp maken

Nieuwe woonwijk Schelphoek te Alkmaar van nieuwe bestrating voorzien.