Beschoeiing

Beschoeiing van hardhout plaatsen in een tuin in Purmerend.

Plaatsing van een beschoeiing naast een paarden stal