Beschoeiing zetten vanaf ponton
Aanleg riolering
Watergang graven
Kilveren zandbed voor straatwerk
Watergang graven en beschoeiing
Straatwerk Obdam
Tulpen planten
Aanleg Vlonder
terra en bloembak gereed
Machinaal straten