diepriool aanleg Alkmaar

Aanleg van een diepriool voor het bouwrijp maken van een deel van het fabrieksterrein Boekelermeer in Alkmaar

Grondverzet aan die Spierdammer dijk

Plaatsen van stelcon platen voor een verharde weg bij Zaandam

Uitdiepen van een vijver met behulp van een schuifbaggerboot in Obdam

Beschoeiing

Beschoeiing van hardhout plaatsen in een tuin in Purmerend.

Machinaal bestraten Purmerend

Na vernieuwing riolering, woonwijk opnieuw bestraten in Purmerend.

Nieuwbouwplan Alkmaar woonrijp maken

Nieuwe woonwijk Schelphoek te Alkmaar van nieuwe bestrating voorzien.

Aanleg nieuw talud en schelpenpad na renovatie van de watervijzel van de molen.

Plaatsing van een beschoeiing naast een paarden stal

Opruimen bomen en struiken

Met behulp van onze kraan met sorteergrijper boomwortels en struiken verwijderen.